mbo

Horizon college Alkmaar en Hoorn
Het maken van een reader voor het derdejaars vak ethiek aan MBO studenten richting maatschappelijk dienstverlening en welzijn. Als gastdocent lessen geven en vaardigheden met de leerlingen oefenen.
( september – oktober 2014)

Ontwikkelen werkboek praktische filosofie voor beroepsonderwijs
De reader praktische filosofie voor het mbo onderwijs verder ontwikkelen. Het beslaat een werkboek voor docenten en een reader voor de leerlingen. De doelgroep voor dit werkboek zijn leerlingen in opleiding in de richting welzijn, zorg en dienstverlening.
( 2013-2014)

Horizon college Alkmaar en Hoorn
Bijscholing aan twee docenten. Het werkboek in ontwikkeling voor docenten en leerlingen wordt afgenomen en gebruikt als lesmateriaal. Als gastdocent lessen geven en vaardigheden met de leerlingen oefenen.
( februari – april 2014)

Horizon college Alkmaar
Praktische filosofie aan derde jaars mbo-studenten welzijn en maatschappelijk dienstverlening:
Als gastdocent 8 workshops filosofie organiseren voor derde jaars mbo studenten, richting welzijn en maatschappij. Een reader ontwikkelen welke aansluit op het onderwijs niveau. Tijdens de lessen heb ik de geschiedenis van de filosofie als rode draad gebruikt. Ik begon met een korte introductie over een filosoof of stroming, daarna vertaalde ik dit direct in oefeningen gericht op het eigen leven en eventuele werksituaties. Het doel was filosofie toegankelijk te maken als mede de praktische toepasbaarheid te tonen. Waarbij reflectie op het eigen denken en handelen een belangrijk onderdeel vormde van de lessen en opdrachten.
(voorjaar 2013)

“De filosofie opent je ogen betreft maatschappelijke onderwerpen, maar vooral over je eigen manier van leven. Als iedereen zelfbewust zou gaan nadenken en zijn gedrag reflecteert op zijn eigen waarden zouden mensen veel gelukkiger zijn. Dit heb ik geleerd tijdens de workshop filosofie.”  Bryan

“Wat ik geleerd had was durven nadenken en vragen stellen. Hoezo zou het niet kunnen dat wat jij denkt niet waar kan zijn. Wat is nou eigenlijk waar of niet waar? “ Alex

“ Nu weet ik dat je ook op een andere manier tegen vragen aan kunt kijken.” Kim