Portfolio

 MBO en WO onderwijs

2016 sociologie horizon college Hoorn
8 lessen sociologie aan tweede jaar smd-deelnemers verzorgen.

2016 wetenschapsfilosofie op de VU voor sociale wetenschappen
Als studentassistent geef ik werkcolleges wetenschapsfilosofie en ethiek. Daarnaast controleer ik werk en opdrachten van de studenten.

2016 workshop ethiek bij de opleiding verpleegkunde mbo
Introductie in ethische stromingen, achtergrond moreel beraad en het houden van een moreel beraad. 3 workshops.

2015 sociologie en interculturele communicatie op een mbo college
Het geven van de lessen en het in overleg maken van een reader.

2015 – studentassistent voor de faculteit Wijsbegeerte aan de VU
Als studentassistent geef ik werkcolleges wetenschapsfilosofie en ethiek. Daarnaast controleer ik werk en opdrachten van de studenten.

2014 – werkcolleges VU
Als studentassistent heb ik in maart 2014 werkcolleges wetenschapsfilosofie begeleid. 3 groepen 2de jaarstudenten Levenswetenschappen aan de Vu ( Vrije Universiteit Amsterdam). “Werkcolleges waren leuk omdat ze ook iets buiten de stof om gingen, hierdoor dacht je over andere dingen ook filosofisch na dit vond ik erg leuk.” “Heel fijn om dit vak te hebben gevolgd, omdat het niet alleen kennis is dat afgedaan wordt, maar er wordt een manier van denken aangeleerd dat erg belangrijk is. Dank u!” “Ik heb het ervaren als een zeer leerzaam en interessant vak (andere inzichten). Didactische vaardigheden Dr. Peels en Franziska Lindinger erg goed. Werkgroepen erg leuk door enthousiasme Franziska. Lekker weinig contacturen, prima!”

2014 – gastdocent ethiek mbo
5 lessen als gastdocent aanwezig om onder andere het socratisch gesprek te oefenen.

2014 – reader ethiek mbo
eader praktische filosofie voor het mbo onderwijs. Het beslaat een werkboek voor docenten en een reader voor de leerlingen. De doelgroep voor dit werkboek zijn leerlingen in opleiding in de richting welzijn, zorg en dienstverlening. Gebruikt door docenten van het mbo horizon college Alkmaar en Hoorn.

2014 – bijscholing docenten mbo
Bijscholing aan twee docenten mbo richting welzijn. Het werkboek in ontwikkeling voor docenten en leerlingen wordt afgenomen en gebruikt als lesmateriaal.

2013-2014 reader filosofie mbo
Reader praktische filosofie voor het mbo onderwijs. Het beslaat een werkboek voor docenten en een reader voor de leerlingen. De doelgroep voor dit werkboek zijn leerlingen in opleiding in de richting welzijn, zorg en dienstverlening. Gebruikt door docenten van het mbo horizon college Alkmaar en Hoorn.

2014 – gastdocent filosofie mbo
Horizon college Alkmaar en Hoorn. 2014 – 8 lessen praktische filosofie. Het doel was filosofie toegankelijk te maken als mede de praktische toepasbaarheid te tonen. Waarbij reflectie op het eigen denken en handelen een belangrijk onderdeel vormde van de lessen en opdrachten.

2013 – gastdocent mbo Alkmaar
8 lessen geven over consumeren. Bewustwording van eigen overtuigingen. Waarom kies ik wat ik kies. Wat vind ik belangrijk?

Voortgezet onderwijs

2016 workshop ‘hoe uit jij je?’ voor Rostlab
Leerlingen van het Globe College in Utrecht hebben tijdens de projectweek onderzocht hoe en wat je – waarom zegt…

2016 workshop Kiezen voor het Educatieburo
Leerlingen van het Herbert Vissercollege in Nieuw-Vennep hebben een workshop gevolgd over kiezen. Wat is keizen en hoe kies jij op het gebied van leefstijl, gezondheid en vriendschappen?

2016 Workshop neurofilosofie bij Corpus
Na de reis door de mens kunnen kinderen deelnemen aan een workshop hersenles en neurofilosofie.
Deze workshop heb ik in opdracht van Brein in Beeld uitgevoerd.

2015 en 2016 Caland Lyceum Amsterdam
filosofie lessen aan de eerste klassen vwo als vast onderdeel van het lesprogramma.

2013 – start bij BIB
Voor stichting brein in beeld geef ik de workshop Neurofilosofie op middelbare scholen. Brein in beeld maakt zich sterk voor een grotere rol van (hersen)wetenschap in de maatschappij. BiB Kids heeft een educatief, interessant en uitdagend lesprogramma ontwikkeld, dat is aangepast aan het niveau van de leerling.

Basisscholen

2015 – workshop schatkaart van mijn leven
De workshop was een zomeractiviteit voor 7 kinderen van een BSO. Creatief je eigen leven, dromen en wensen zichtbaar maken! Jou levensweg is een unieke reis…. en de schat? dat ben je zelf!
Teken, knutsel en plak jou eigen levenslandkaart. Laat zien waar je van houdt, waar je blij van wordt en wat je graag wilt doen en worden. De kinderen hebben elkaar verteld waar ze vandaan komen, wat ze graag willen worden en doen en wat belangrijk voor ze is. Iedereen ging dood aan het einde, daar hebben we nog even mooi over gefilosofeerd!

2014 – lessen op de Zevensprong
Bij RK basisschool de Zevensprong in Heerhugowaard heb ik met groep 3, groep 4/5, en groep 6/7 gefilosofeerd in de klas.

2014 – cursus de Familieschool
Naschoolse activiteit – Creatief denken. De lessen begonnen met actieve, creatieve denkopdrachten. Denk aan associatiespelletjes, daarna filosoferen de kinderen over het weekonderwerp. De les werd afgesloten met een actief denkspelletje. De Familieschool is een RK Basisschool in Heerhugowaard.

2013 -workshop Slot Belle van Zuylen
Filosoferen met kinderen, leeftijd 9 t/m 12 uit de Stichtse Vecht: Belle van Zuylen als inspiratiebron om actuele thema’s met kinderen te bespreken. Wat is vriendschap? Wat is het goede doen? Wat denk ik? Wat vind ik? Wat doe ik? Dit project heb ik samen gedaan met Yvonne Nieuwenhuijs en het Slot Belle van Zuylen.

2013 – in de klas op OBS Jules Vernes
Filosoferen in de klas. De lessen filosofie worden ingezet door de scholen om de taalvaardigheid te bevorderen en de intrinsieke motivatie tot zelfstandig en autonoom nadenken te activeren en te stimuleren. Dit project heb ik samen met Giotto cultuurprojecten uitgevoerd. We hebben een jaarprogramma ontwikkelt en gegeven. (schooljaar 2013-2014) Wij hebben dit project halverwege afgebroken. “Juf, nu denken we na over het denken!” uitspraak Chydem ( 7 jaar)

2013 – cursus OBS Atalanta
Brainpower: Eigen-wijsheid! Bij Brainpower onderzoeken we: wat je denkt, waarom je denkt en hoe je denkt. Wij filosoferen over vragen als: ‘wie ben ik?’ ‘wat is geluk?’ ‘wat en hoe denkt een dier eigenlijk?’ Je leert ook andere manieren van denken, heel handig! Een cursus filosoferen en creatief denken voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Deze cursus beslaat 8 weken en kent elke week een filosofisch thema. De lessen duren 50 minuten en houden rekening met het tijdstip waarop de lessen gegeven worden en de concentratieboog van de kinderen. De lessen beginnen met actieve, creatieve denkopdrachten. Denk aan associatiespelletjes, daarna filosoferen de kinderen over het weekonderwerp. De les wordt afgesloten met een actief denkspelletje. “Filosofische les is super leuk!”Lana ( 10 jaar) “Nee Juf, we weten zelfs niet zeker of we dood gaan, want misschien bedenken ze daar ook wel iets op, dus we weten echt niets zeker!” Arwen ( 11 jaar)

2008-2014 cursus OBS de Cilinder
Filosoferen met kinderen als brede school activiteit. Kinderen kunnen zich inschrijven voor een cursus van 8 lessen. De les wordt na schooltijd gegeven en