Voortgezet onderwijs

Waartoe?

Waarom filosoferen in het onderwijs?
Wij leven in een tijd waarin wij als individu zelf verantwoordelijk worden gesteld voor onze keuzes en opinie. Er wordt verwacht dat wij kunnen verantwoorden waarom wij iets gedaan hebben of waarom wij vinden wat wij vinden. Filosofische vaardigheden helpen inzicht te krijgen in de eigen waarden en overtuigingen en begrijpen dat anderen een andere visie hebben of kunnen hebben. Tevens groeit het bewustzijn en besef op welke zaken je als mens wel of geen invloed hebt. Dit bevordert zelfredzaamheid en werkt motiverend.

Wat is filosoferen in het onderwijs?
Filosoferen is kritisch denken. Kritisch als in helder, herleidbaar en bespreekbaar. Argumentatieleer en drogredenaties herkennen vormen dan ook een onderdeel van de lessen. Filosofie om antwoord te krijgen op vragen als: Wat vind ik? Hoe denk ik dat het zit ? Waarom vind ik wat ik denk? Deze vragen leren stellen en onderzoeken. Onder punt III. worden de vaardigheden verder besproken.
Het is belangrijk te weten waar jezelf staat en hoe je het zelf ziet om te begrijpen dat een ander het anders kan zien zo kun je ruimte bieden aan jezelf en die ander.

Filosofie en de relatie tot andere vakken?
Bij filosofie leren de leerlingen de eigen vooronderstellingen te herkennen, te onderzoeken, te toetsen en te kennen. Tevens leren ze verbindingen zien tussen de verschillende vakken en domeinen. Dit inzicht zorgt ervoor dat ze kennis en vaardigheden kunnen plaatsen en gebruiken. Filosofie als verbinding en bewustwording van de interconnectiviteit van vakken, kennis en vaardigheden.